เปิดทาวน์โฮมโซนหน้าสวน

เปิดทาวน์โฮมโซนหน้าสวน

VILLETTE LITE RATTANATHIBET

OPEN NOW!  NEW ZONE 
Oversize Townhome Garden Zone & Clubhouse

Special Price  2.59 MB.

Join Us @ VILLETTE LITE RATTANATHIBET Get Starbucks Card Free!

*รายละเอียดโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทกำหนด ราคานี้เฉพาะแปลงที่กำหนด และมีจำนวนจำกัด ( 2.59 ล้าน จำนวน 10 หลัง) สอบถามโทร1739

Newsletter